Filter by capacity:

 

Được thành lập vào năm 1981, trở thành một trong những doanh nghiệp điện tử tiêu dùng lớn 
 
nhất tại Trung Quốc, là nhà cải cách trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, truyền thông di động và vật 
 
dụng gia đình. TCL có hơn 50,000 nhân viên làm việc trong hơn 80 doanh nghiệp, bao gồm 18 
 
trung tâm R&D, 20 cơ sở sản xuất và hơn 40 phòng kinh doanh trên toàn thế giới. 
 
Hiện tập đoàn TCL sở hữu bốn công ty : TCL Corporation (SZ.000100); TCL Multimedia 
 
(HK.1070); TCL Communication (HK.2618) và Tonly Holdings (HK.1249). TCL phục vụ hơn 
 
100 triệu khách hàng trên toàn thế giới tập đoàn TCL bao gồm 4 bộ phận kinh doanh: Đa phương 
 
tiện, truyền thông, thiết bị gia đình và thiết bị điện tử kỹ thuật. Tập đoàn cũng có 2 khu vực kinh 
 
doanh trực thuộc: Bất động sản & đầu tư, hậu cần và dịch vụ.
 
Với khẩu hiệu “ The Creative Life” thể hiện khát v