HiBeam.Panel.Quinces-P001

DETAIL

- Được thiết kế để có thể lắp đặt cũng như bảo trì dễ dàng ở nhiều loại trần khác nhau như: trần gỗ, T-bar, trần bê tông, hay thạch cao,…

- Thiết kế đơn giản, chắc chắn, tối đa hóa sản lượng ánh sáng và giảm thiểu độ chói.

28,42,48,56,72,84,94,96,108,112,141,162,186,216

Được thiết kế để có thể lắp đặt cũng như bảo trì dễ dàng ở nhiều loại trần khác nhau như: trần gỗ, T-bar, trần bê tông, hay thạch cao,…
Thiết kế đơn giản, chắc chắn, tối đa hóa sản lượng ánh sáng và giảm thiểu độ chói.
Có thể gắn nổi hoặc gắn chìm
Nhãn hiệu